Romeo - Tutaki

Zuchteber:

DOB: 14.08.2015

COI: 7.725

1 Wurf: 28.09.2016